Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ΣΚΕΨΗ 65

Μπορείς να καταλάβεις ποιος είσαι σε στιγμές κρίσεις.

SteF 14-06-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: