Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

ΣΚΕΨΗ 72

Ποσοι αρχίσαν με καλά κίνητρα, με καλές προθέσεις και στη πορεία οδηγόμενοι απο την απληστία τους κάνοντας στροφή 180 μοιρών οδηγούντε σε αντίθετες καταστάσεις

21/6/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: