Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΣΚΕΨΗ 88

Η παραδοχή της ημιμάθειας σου θα σε ελευθερώσει. Μην παίζεις τον ξερόλα σε ανίδεους.

27/8/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: