Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΘΕΩΡΙΑ 46: Μια διαφοροποιημένη Θεωρία απο την Θεωρία του Μασλοου

Οι πράξεις κάθε ανθρώπου υποκινούνται απο τις ανάγκες του.
Υπάρχουν ''7 επίπεδα αναγκών''
Όταν ο άνθρωπος κατακτήσει ένα ''επίπεδο αναγκών'' ,μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο.

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Tο οξυγόνο
Tο νερό και το φαί
Η απέκριση
Ο ύπνος
H καλή θερμοκρασία του σώματος

2o ΕΠΙΠΕΔΟ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ασφάλεια της σωματικής ακαιρεότητας
Η ασφάλεια και η φροντίδα της υγείας
Η ασφάλεια της στέγης
Η ασφάλεια της απασχόλησης

3ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΣΑΡΚΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Ο αυνανισμός
To σεξ

4ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Το αίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα
Η αναγνώριση και αποδοχή απο άλλους
Η επικοινωνία
Οι οικογενειακές σχέσεις
Η φιλία
Οι ρομαντικες σχέσεις και το φλερτ
Η αποδοχή αγάπης

5ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
Η αυτοεκτίμηση
Η αυτοπεποίθηση
Η εξέλιξη
Η γνώση
Η επίλυση προβλημάτων
Η αυτογνωσία (η συνειδητοποίηση των δυνατων κ αδύνατων σημείων του χαρακτήρα)
Η αυτοπραγμάτωση (Η εκπλήρωση των προσωπικών δυνατοτήτων στο μέγιστο δυνατό)
Η παραγωγή διαχρονικού έργου

6ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο σεβασμός για τους άλλους
Η σκέψη για τους άλλους
Η προσφορά αγάπης στους άλλους
Η προσφορά χρόνου για τους άλλους
Η αναπαραγωγή και η ανάθρεψη απογόνων
H προσφορά στις επόμενες γεννιές
Η προσφορά στη πατρίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια: