Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

ΘΕΩΡΙΑ 52: Το καλό και το κακό δεν είναι αντίθετες έννοιες

Το καλό είναι τοσ υμπληρωματικό του κακού και όχι το αντίθετο. Το ένα δεν θα υπήρχε χωρίς το άλλο. Οπως η κορώνα με τα γράμματα, όπως ο κατήφορος με τον ανήφορο.

Stefffanos 27/3/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: