Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

ΘΕΩΡΙΑ 51: Διαφορετική προσέγγιση

Εκείνος που είχε μια δέυτερη ευκαιρία στη ζωή, εκείνος που είχε την ευκαιρία να κάνει μια νέα αρχή,  εκείνος που είδε και ένιωσε πόνο ή στέρηση...

ευγνωμοσύνη τον κατακλύζει και βλέπει τα πάντα με μια διαφορετική ματιά.

Stefffanos 27/3/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: