Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

ΘΕΩΡΙΑ 50: Παίξε

Το παιχνίδι είναι τόσο σημαντικό για τα παιδιά όσο και για τους μεγάλους, προκαλεί θετικά συναισθήματα, μειώνει το στρεςς. Τα παιδιά που δεν έπαιξαν θα πληρώσουν το τίμημα μετά. Πρέπει (πάντα με μέτρο /  Αριστοτέλης) να αφιερώνουμε χρόνο για ανούσιο, άναρχο, ακίνδυνο, ανέμελο, αυθόρμητο παιχνίδι με κανόνες που δίνουμε εμείς σε χρόνο και τόπο απροσδόκητο..

Stefffanos 27/3/15 

Δεν υπάρχουν σχόλια: