Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

θεωρια 49: Ολα και όλοι αλλάζουν


Πόσο αφελής ήμουνα κάποτε που πίστευα ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει.. 

Κάποτε οι επιστήμονες πίστευαν ότι η ανθρώπινη φύση ήταν αμετάβλητη όσο και ο εγκέφαλος από τον οποίο προερχόταν.. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Ο Ηράκλιτος το συνέδεε με το νερό του ποταμού που ποτέ δεν έιναι εντελώς στάσιμο, οι σύγχρονοι επιστήμονες το ονομάζουν νευροπλαστικότητα


Stefanos 11/3/15

1 σχόλιο:

Triolouin είπε...

Όλα αλλάζουν. Τώρα για τον άνθρωπο πιστεύω αλλάζει αλλά δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά, εκτός σε extreme καταστάσεις περιβάλλοντος και εμπειριών......