Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

ΘΕΩΡΙΑ 48: Tο παράδοξο της αγάπης

Έχουμε 2 βαθιά ριζωμένες κατηγορίες αναγκών εμείς οι άνθρωποι αντίθετες, αλλά και τόσο αναγκαίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Μονιμότητα
Ασφάλεια
Αγάπη
Ρομαντισμός
Οικειότητα
Πρόβλεψη
Αξιοπιστία
Άνεση


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Πάθος
Πόθος
Έρωτας
Επιθυμία
Περιπέτεια
Ρίσκο
Έκπληξη
Απρόσμενο

Αυτό το δίλημμα μεταξύ των δυο κατηγοριων αναγκών ας το δούμε περισσότερο σαν παράδοξο που διαχειριζόμαστε παρά πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε..

Stefanos 11/3/15
How we Love (ted npr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: