Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ΣΚΕΨΗ 62

Μην αυξανεις τις προσδοκίες. Πουλησε χρησιμοποιώντας ιδεες, εικόνες , οχι με λόγια.

SteF
14-06-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: