Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ΣΚΕΨΗ 63

Το θέμα ειναι να δημιουργησεις κίνητρο (για τον εαυτο σου και για τους αλλου) αποφευγοντας τον φόβο.

SteF
14-10-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: