Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

ΣΚΕΨΗ 77

Όπως ενας σπρίντερ ''χάνει'' 4 χρόνια για 10'' έτσι και ενας ποιητής, ενας ζωγράφος, ένας μουσικός χανουν αμέτρητο χρόνο για να παρουσιάσει κάτι ωραίο.

21/6/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: