Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

ΣΚΕΨΗ 78

Υπάρχουν 2 κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί που επηρεάζουν τις εξελίξεις και αυτοί που οι εξελίξεις τους επηρεάζουν.

3/8/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: