Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

ΣΚΕΨΗ 80

Ο άνθρωπος ώντας εγωιστής θέλει να περνά τον χρόνο του με άλλους ανθρώπους που έχουν να του προσφέρουν κάτι.

24-8-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: