Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

ΣΚΕΨΗ 81

Όταν μιλάς με κάποιο που δε ξέρεις χτίσε μια σχέση εμπιστοσύνη μαζί του. Με το να είσαι χαμογελαστός, με το να μιλάς με αυτοπεποίθηση, με ενα έξυπνο αστείο..

24-8-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: