Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

ΣΚΕΨΗ 82

Πρόσφερε κάτι στους ανθρώπους και αυτοι θα στο ξεπληρώσουν.

24-8-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: