Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

ΣΚΕΨΗ 83

Η μη ύπαρξη σκοπού και η ανία δημιουργεί αρνητικές σκέψεις που οδηγούν σε αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορά.

24-8-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: