Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

ΣΚΕΨΗ 84

Ο σκοπός του ανθρώπου είναι να συμβαδίσει αυτό που θέλει να γίνει με αυτό που μπόρει να γίνει με αυτό που τελικά γίνεται.

24-8-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: