Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

ΣΚΕΨΗ 85

Πάντα ο άνθρωπος οδέυει με ένα μόνο κριτήριο: ''as good as it gets''.
24-8-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: