Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

ΣΚΕΨΗ 86

Για να βοηθήσεις τους άλλους πρέπει πρώτα να τα βοηθήσεις τον εαυτό σου. Για να βοηθήσεις τον εαυτό σου πρώτα πρέπει να παραδεκτείς την ύπαρξη του προβλήματος.

24-8-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: