Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 102

Για την επίτευξη της αυτογνωσίας σημαντικά ειναι τα εξής δύο:
Συνειδητοποίησε πώς σκέφτεσε και πως ενεργείς σε στιγμές κρίσεις
Συνειδητοποίησε πώς σκέφτεσε και πως ενεργείς σε ένα νέο περιβάλλον.

24/9/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: