Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 103

Αν και τετριμένο θα το ξαναπώ. Συνειδητοποίησε την αξία τους πριν να είναι αργά. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή.

24/9/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: