Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 104

Απο τη μια το ανικανοποίητο του ανθρώπου τον οδήγησε να εξελικτεί, να μεγαλουργήσει, να φτάσει στο φεγγάρι, απο την άλλη τον έκανε ποτε να μην παίρνει ικανοποίσηση και να οδηγείται στη στεναχώρια και απληστία.

30-9-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: