Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 105

Οι ευτυχισμένοι ανθρώποι είναι εκείνοι που ξέρουν ποιοι είναι, ξέρουν τι θέλουν και το διασκεδάζουν στη πορεία

15/10/12 

Δεν υπάρχουν σχόλια: