Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 106

Κάθε μικρή λεπτομέρεια αποτυπώνεται στο ασυνείδητο ενός μωρού και διαμορφώνει τον μελλοντικό χαρακτήρα, αξίες, ελπίδες, στόχους, όνειρα και σκέψεις του.

15/10/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: