Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 92

Φιλοσοφία είναι η δημιουργία υποθέσεων σε μη τεκμηριωμένη γνώση. Το ερώτημα είναι: είναι καλύτερο να υποθέτεις η΄να μην ξέρεις;

1/9/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: