Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 93

Ρώτησε το φανταστικό συμβούλιο προτύπων που έχεις δημιουργήσει, αυτό θα σου απαντήσει.

1/9/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: