Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 95

Η αισθητική είναι κάτι το υποκειμενικό συμφωνα με τα γονιδια, το περιβάλλον και τις εμπειρίες του καθε ενός.

1/9/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: