Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 96

Στη παιδική ηλικία η αυτοπεποίθηση είναι πιο σημαντικλη απο την αυτογνωσία. Μεγαλώνοντας η προτερεότητα αλλάζει

18/9/15Δεν υπάρχουν σχόλια: