Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 97

Η διαχείρηση του ανθρώπου στο αντιφαικό δίπολο του βραχυπρόσθεσμου έναντι του μακροπρόθεσμου καλου.

18-9-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: