Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 108

Είμαστε το άθροισμα των γονιδίων μας, του περιβάλλοντος και των εμπειριών μας. Αυτά καθορίζοντε απο τη τύχη. Με αυτή τη συνειδητότητα όλα είναι προκαθορισμένα, τι έμεινε για εμάς; Όλο το μέλλον της ανθρωπότητας μπορεί να γίνει προβλέψιμο σε ένα υπερ-υπολογιστή. 

26-10-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: