Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 109

Συνειδητοποιησε πόσο κατανόησες ένα αντικείμενο με το πόσο απλά μπορείς να το εξηγήσεις

26-10-15


Δεν υπάρχουν σχόλια: