Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 110

Μην ζητάς απο ένα μικρό άνθρωπο να μη κλέει, μη περιμένεις απο αυτόν το τέλειο. Είναι ανθρώπινο το κλάμα, η στεναχώρια, τα λάθη

1/11/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: