Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 111

Ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι ικανοποιημένος απο τη παροντική του κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάντα θα θέλει να τη βελτιώσει. πάντα θα ψάχνει το λιγο καλύτερο. Αυτό θα τον εξελίξει αλλά δε θα τον αφήσει να ευτυχήσει με διάρκεια.

1/11/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: