Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υπάρχει κατάταξη:Σκέψη,Γραφή,Πράξη.Απο το δέυτερο στο τρίτο υπάρχει χαώδης διαφορά.

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

ΣΚΕΨΗ 113

Η ύπαρξη εναλλάκτικού πλάνου σου επιτρέπει να ρισκάρεις πιο έυκολα

7/11/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: